Home » Legislaţie secundară
 Română | English | Francais

Legislatie Secundara

ORDIN nr.52 din 2002

ORDIN nr.75 din 2002

ORDIN nr.6 din 2003

Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificãrilor prevãzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - A fost abrogatã prin Decizia nr. 95/2008

Decizia nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertãțile persoanelor - A fost abrogatã prin Decizia nr. 11/2009 .

Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesarã notificarea prelucrãrii unor date cu caracter personal

Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisã notificarea simplificatã a prelucrãrii datelor cu caracter personal

Decizia nr. 167/2006 privind stabilirea clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal cãtre un împuternicit stabilit într-un stat a cãrui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea românã

Decizia nr. 172/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina

Decizia nr. 173/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea Canadianã din 13 aprilie 2000 cu privire la protecția informațiilor personale și documentele electronice

Decizia nr. 174/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Elveția

Decizia nr. 175/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey

Decizia nr. 176/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man

Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal cãtre alte state

Decizia nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesarã notificarea prelucrãrii unor date cu caracter personal

Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrãrile de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidențã de tipul birourilor de credit

Decizia nr. 90/2008 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey

Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificãrilor prevãzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

(Formularul de notificare - Notificare prelucrarea datelor cu caracter personal)

Decizia nr. 101-2008 privind procedura emiterii autorizației pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sãnãtate, în condițiile art. 9 alin. (3) și (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Decizia nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizație pentru transferul în strãinãtate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Decizia nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertãțile persoanelor.

Decizia nr. 132/2011 privind condițiile prelucrãrii codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generalã .

Decizie nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Decizia nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal