Home » Modele de plangere
 Română | English | Francais

Modele de Plângeri

 

Aspecte importante care trebuie reţinute de către persoanele vizate înainte de depunerea unei plângeri

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate se pot adresa în scris Autorităţii de Supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care apreciază că le-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu condiţia:

-   de a nu fi introdus anterior o acţiune în justiţie, cu acelaşi obiect şi aceleaşi părţi,

-   numai după ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat.

Conform art. 25 din Legea nr. 677/2001, persoana vizată trebuie să se adreseze operatorului cu 15 zile înainte de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

Important! Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată în lipsa parcurgerii procedurii prealabile numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Nerespectarea acestor condiţii atrage respingerea plângerii ca inadmisibilă.

În toate cazurile, plângerea trebuie însoţită de dovezi.

Datele persoanelor vizate vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de soluţionare a plângerilor.

Toate datele sunt obligatorii, cu excepţia adresei de e-mail. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea plângerii ca anonimă.

Datele pot fi dezvăluite de către ANSPDCP unor terţi în baza unui temei legal justificat, în special, către entitatea reclamată de dumneavoastră, numai în cadrul demersurilor întreprinse pentru rezolvarea aspectelor reclamate.

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa ANSPDCP.

 

1. MODEL DE PLÂNGERE (pentru exercitarea dreptului de acces)

2. MODEL DE PLÂNGERE (pentru exercitarea dreptului de intervenţie)

3. MODEL DE PLÂNGERE (pentru exercitarea dreptului de opoziţie)

4. MODEL DE PLÂNGERE (alte cazuri)